Dokumenty

Zverejnené dokumenty obce s informáciami pre občanov

15.07.2020 10:00 hod

PROGRAM KINA TORYSA NA TENTO TÝŽDEŇ

Dávame do Vašej pozornosti aktuálny program kina Torysa

Príloha: JPG

10.07.2020 14:30 hod

PRÍBEHY-autorská výstava 1.7-28.8.2020

Autorská výstava grafiky sabinovského grafika Michala Hajduka. Výstava potrvá do 28.8.2020. Koncertná sála KC Na korze, Námestie slobody č. 100. Vstup na prehliadku je možný, po dohode, v utorok až piatok doobeda od 9.00 h do 12.30 h a poobede od 13.00 h do 17.00 h. Na prehliadku je potrebné sa vopred ohlásiť na telefónnom čísle 0911949678. Vstupné je 0,50 €/osoba. Pri vstupe do priestorov kultúrneho centra Na korze je potrebné dodržiavať prísne hygienické opatrenia, ako prekrytie úst a nosa rúškom, dezinfekcia rúk a limitovaný počet návštevníkov. Všetky tieto opatrenia budú v platnosti do odvolania.

Príloha: JPG

10.07.2020 14:00 hod

ŠARIŠSKÝ HRAD V MINULOSTI A DNES + KAMENNÍ STRÁŽCOVIA 1.7-31.8.2020

ŠARIŠSKÝ HRAD V MINULOSTI A DNES Výstava autora Mareka Sekeráka zostavená z pohľadníc, fotografií a knižných publikácií ponúka dobové pohľady na Šarišský hrad. KAMENNÍ STRÁŽCOVIA. Výstava predstavuje hrady a hrádky v Prešovskom kraji v jedinečnej podobe. Možno tu vidieť často iba jediné a nenahraditeľné historické pohľady na pôvodnú architektúru, pevnostný systém hradov, tak ako ich zachytili starí rytci, ilustrátori, maliari či fotografi. Výstavy sú sprístupnené v Mestskom múzeu v bašte do 31.8.2020. Vstup na prehliadku je možný, po dohode, v utorok až piatok doobeda od 9.00 h do 12.30 h a poobede od 13.00 h do 17.00 h. Na prehliadku je potrebné sa vopred ohlásiť na telefónnom čísle 0911949678. Vstupné je 1,00 €/osoba. Pri vstupe do priestorov Mestského múzea v bašte je potrebné dodržiavať prísne hygienické opatrenia, ako prekrytie úst a nosa rúškom, dezinfekcia rúk a limitovaný počet návštevníkov. Všetky tieto opatrenia budú v platnosti do odvolania.

Príloha: JPG

01.07.2020 16:30 hod

SPRAVODAJCA MESTA SABINOV JÚL-AUGUST 2020

Oznamujeme našim obyvateľom, že letné (júl/august) vydanie mesačníka SPRAVODAJCA MESTA SABINOV vyšlo v týchto dňoch.

Príloha: PDF

08.04.2020 14:00 hod

Psychologická pomoc občanom, seniorom a osobám so zdravotným postihnutím pri sociálnej izolácii

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou novým vírusom COVID-19 v záujme ochrany najrizikovejších skupín obyvateľstva a zároveň čo najmiernejšieho dopadu na ich doterajší spôsob života Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny zriadilo na všetkých Úradoch práce sociálnych vecí a rodiny linky pomoci, kde sa môžu seniori a seniorky, osoby so zdravotným postihnutím, deti a mládež obrátiť so svojimi problémami spôsobenými touto zložitou situáciou, požiadať o pomoc alebo sa len porozprávať o svojich ťažkostiach alebo o témach bežného života. Odborní pracovníci (psychológovia a psychologičky) budú tejto skupine občanov nápomocní nepretržite, prípadne ich nasmerujú s konkrétnymi požiadavkami o pomoc, kde ju okamžite dostanú alebo im ju priamo zabezpečia. Týmto opatrením chceme docieliť zníženie pocitu sociálnej izolácie, ktorú väčšina z týchto občanov momentálne vo veľkej miere pociťuje, zabezpečiť im aj naďalej v najvyššej možnej miere riadny chod ich života, bez pocitu veľkej zmeny a pocitu bezradnosti alebo im len poskytnúť možnosť s niekým sa porozprávať.

Príloha: PDF

18.03.2020 14:30 hod

Nové infografiky MZ SR (COVID-19)

Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti nové infografiky pre COVID-19 (viď prílohy), ktoré nasmerujú verejnosť ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou, príp. ako konať v prípade podozrenia nákazy. Všetky informácie pre verejnosť sú dostupné na https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/. Spolu to zvládneme.

Príloha: PDF PDF PDF PDF

29.01.2020 00:00 hod

Štatistický úrad SR: Žiadosť občanom

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2020 vybraných 377 miest a obcí, medzi nimi aj mesto Sabinov. ŠÚ SR preto žiada o spoluprácu občanov mesta Sabinov za účelom zistenia údajov o domácnostiach. Údajmi, ktoré pracovníci ŠÚ SR získajú od občanov, sa nadobudne obraz o sociálnych a životných podmienkach na Slovensku. Spracovanie začína realizovať ŠÚ SR priamo v domácnostiach. Cieľom je vytvoriť harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch a o životnej úrovni na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách Európskej únie. Následne sa údaje porovnajú s ostatnými krajinami EÚ a dosiahne sa prehľadná komparácia. Údaje nebudú zverejňované, ale slúžia len pre účely štatistiky príslušného úradu na následné spracovanie. Zisťovanie prebehne medzi 3. februárom a 17. júlom 2020. V tomto období vybrané domácnosti v meste navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá ŠÚ SR, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia. Podrobné informácie môžu občania získať na stránke www.statistics.sk.