Hlásenia

Obecné hlásenia ktoré ste možno nepočuli

15.03.2022 09:15 hod

Výzva

Výzva na zaplatenie nedoplatkov na dani z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, VZN č. 4/2019 o dani z nehnuteľností a dani za psa a VZN č. 1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady boli tieto dane a poplatky splatné v lehote poslednej splátky uvedenej v rozhodnutí. Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neuhradili, aby si túto povinnosť splnili, a to zaplatením na účet obce Borinka, a tak sa vyhli prípadnému vymáhaniu nedoplatkov v daňovom exekučnom konaní.

10.02.2021 10:20 hod

Maso

15.10.2020 16:30 hod

čistiareň peria

15.10.2020 12:15 hod

predaj stromčekov

24.07.2020 12:00 hod

čistiareň peria Malacky

Čistiareň peria Malacky ponúka antibakteriálne čistenie peria, šitie paplónov, perín, vankúšov v rôznych veľkostiach. Pre perie prídu priamo k Vám domov a vyčistené privezú domov. Volajte 0905267750

15.06.2020 09:50 hod

predaj sukulentov

Oznamujeme občanom, že sa dnes pred kostolom od 12 do 16 hod. uskutoční predaj sukulentov a kaktusov.

14.05.2020 16:30 hod

zber

23.04.2020 10:55 hod

stratený pes

Prosíme občanov o pomoc pri hľadaní zabehnutého psa bieleho maltezaka, ktorý počúva na meno Tino. Stratil sa 22.4.2020 okolo 14.hod. smer futbalové ihrisko. Informácie môžete podávať na tel.čísle 0908205810. Ďakujeme

07.04.2020 16:00 hod

Obmedzenie pohybu

01.04.2020 10:00 hod

odpocet elektromerov

Zapadoslovenska distribučná a.s. oznamuje občanom, že v dňoch 2-3.aprila sa bude vykonávať odpočet stavu elektromerov. Žiadame občanov, ktorý nemajú voľne prístupný elektromer, aby svoj stav elektromera dali na viditeľne miesto

06.03.2020 12:15 hod

ZSE predajcovia

Vážení občania dnes 6.3. budú po našej obci chodiť predajcovia služieb ZSE Energia a.s. Obchodníka si môžete preveriť na zákazníckej linke 0850111555