Hlásenia

Obecné hlásenia ktoré ste možno nepočuli

22.09.2023 13:30 hod

ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU - 26.09.2023

Firma EKOS uskutoční v našej obci dňa 26.09.2023 (utorok) zber veľkoobjemového a nebezpečného odpadu. Jedná sa o obaly, ktoré obsahujú zvyšky nebezpečných látok, žiarovky, motorové oleje, farby, lepidlá, olejové filtre a ďalší odpad väčších rozmerov ktorý sa nevojde do zberných nádob. Napríklad: postele, nábytky, okná, dvere, skrine, koberce, umývadla, kreslá a podobne. Upozorňujeme, že firma EKOS od 1.1.2016 neodoberá pneumatiky. Odoberať ich môže len pneuservis alebo distribútor pneumatík. Za pochopenie ďakujeme.

14.09.2023 15:15 hod

Meranie zrakovej ostrosti - 18.09.2023

OPTIKA ANPEK Banská Bystrica dňa 18.9.2023 /pondelok/ od 11:00 hod. do 11:45 hod. v zasadačke OÚ ponúka možnosť kompletného vyhotovenia dioptrických okuliarov, prípadne výmeny dioptrických skiel do vlastných rámov, spolu s bezplatným meraním zrakovej ostrosti. Ak nosíte okuliare ,prineste si ich pre porovnanie so sebou.

14.09.2023 14:30 hod

Hasičská súťaž o pohár starostky obce - 16.09.2023

Členovia DHZ Litmanová, pozývajú všetkých priaznivcov na hasičskú súťaž o pohár starostky obce. Uskutoční sa v sobotu, 16.09.2023, so začiatkom o 13:00 hod. na futbalovom ihrisku v Litmanovej. Pripravené bude občerstvenie. Tešíme sa na Vás.

08.09.2023 14:30 hod

Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. uskutoční v obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

Staré a nefunkčné práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie, televízory, rádia, počítače, tlačiarne, kalkulačky, vysávače, žehličky, fritézy, hriankovače, svietidlá, autobatérie, batérie, rôzne malé domáce elektrospotrebiče, telefónne prístroje, mobily, vŕtačky, kosačky (iba elektrické, nie benzínové), a mnoho iných veľkých aj malých nefunkčných elektrospotrebičov netreba nikde nosiť. Prosíme Vás, aby ste nefunkčné elektrické spotrebiče nechali na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou. Zároveň Vás prosíme, aby vo vyradených spotrebičoch sa nenachádzali zvyšky jedál. (zbierajú sa iba prázdne chladničky, fritézy bez oleja...) Ďakujeme za porozumenie. Zvoz sa uskutoční: 11. 9. 2023 o 9:30 hod. Upozornenie: Elektroodpad vyložený po tomto čase bude odvezený až v najbližšom termíne zberu. Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Ďakujeme, že sa staráte o čistotu životného prostredia.

08.09.2023 13:40 hod

Vakcinácia psov

Dňa 9.9.2023 (t.j. v sobotu) sa uskutoční povinné očkovanie psov proti besnote. Akcia sa bude konať pred obecným úradom v čase od 10:00 do 11:00. Poplatok je 10,- €. Prineste si so sebou očkovací preukaz psa. V prípade nezačipovaných psov je možné začipovať ich na mieste.

31.08.2023 13:05 hod

OZNAM OBYVATEĽOM – PITNÁ VODA

Obec Litmanová oznamuje občanom, ktorí sú napojení na verejný vodovod, že podľa aktuálneho vyjadrenia RÚVZ voda z verejného vodovodu obce Litmanová spĺňa všetky parametre a je možné ju užívať ako pitnú.

18.07.2023 12:45 hod

Odklonená doprava od súpisného čísla 139 po 150, z dôvodu opravy nájazdu na most

Obec Litmanová oznamuje občanom, že v dňoch od 18. 07. 2023 do 21. 07. 2023 bude odklonená doprava od súpisného čísla 139 po 150, z dôvodu opravy nájazdu na most. Prosíme o rešpektovanie dopravného značenia. Za pochopenie ďakujeme.

17.07.2023 15:20 hod

Starostlivosť o zeleň - upozornenie, Odstránenie skládok materiálu - upozornenie

Starostlivosť o zeleň - upozornenie. Obec Litmanová upozorňuje vlastníkov, užívateľov, správcov pozemku so zeleňou a s ňou súvisiacich sadovníckych prvkov, vrátane ornej pôdy v zastavanom území obce, že sú povinní udržiavať pozemok v riadnom stave, zabezpečovať jeho sústavnú údržbu a úpravy spôsobom, aby spĺňal kvalitatívne, funkčné a estetické požiadavky. Na základe uvedeného upozorňujeme obyvateľov obce, aby svoje pozemky pokosili a tak zjednali nápravu a zabezpečili trvalú starostlivosť o svoje pozemky, v zmysle § 3 ods. 3 písm. b zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení. Odstránenie skládok materiálu - upozornenie. Obec Litmanová na základe opakovaných podnetov vyzýva všetkých občanov, ktorí majú skládky stavebného materiálu, motorových vozidiel a poľnohospodárskej techniky na pozemkoch vo vlastníctve obce, na pozemkoch v blízkosti vodného toku v obci Litmanová, aby zjednali nápravu a odstránili všetky nelegálne skládky odpadu v lehote najneskôr do 31.07.2023.

06.07.2023 10:25 hod

Vodovodná sieť Litmanová - zhoršenie kvality pitnej vody

Obec Litmanová oznamuje domácnostiam, ktoré sú napojené na obecný vodovod, že je zaznamenaná porucha na vodovodnej sieti, ktorá sa odstraňuje. Do doby odstránenia poruchy sa zakazuje vodu z obecného vodovodu používať na pitné účely až do doby odvolania zákazu. Za pochopenie ďakujeme. Prevádzkovateľ vodovodu

23.05.2023 18:35 hod

Zber veľkoobjemového a nebezpečného odpadu - 25.05.2023

Firma EKOS uskutoční v našej obci dňa 25.05.2023 (štvrtok) zber veľkoobjemového a nebezpečného odpadu. Jedná sa o obaly, ktoré obsahujú zvyšky nebezpečných látok, žiarovky, motorové oleje, farby, lepidlá, olejové filtre a ďalší odpad väčších rozmerov ktorý sa nevojde do zberných nádob. Napríklad: postele, nábytky, okná, dvere, skrine, koberce, umývadla, kreslá a podobne. Upozorňujeme, že firma EKOS od 1.1.2016 neodoberá pneumatiky. Odoberať ich môže len pneuservis alebo distribútor pneumatík. Za pochopenie ďakujeme.

11.05.2023 11:00 hod

Šláger paráda - 12. maja, Stará Ľubovňa, kultúrny dom

Milí občania, pozývame Vás na gala koncert TV Šláger paráda, ktorý sa uskutoční v piatok dna 12. mája v Starej Ľubovni v kultúrnom dome pri príležitosti dňa matiek. Večer zlatých šlágrov a výbornej zábavy ÚČINKUJÚ POPULRÁRNI UMELCI TV ŠLÁGER a TV SENZI: Legenda EVA MÁZIKOVÁ z TV SENZI. Dáma šlágrov pani MÁJA VELŠICOVÁ, Legenda Repete DUŠAN GRÚŇ Populárny spevák MARTIN JAKUBEC, Manželia DUO Rytmus Marián a Danulka, Speváčka Jadranu BOŽANKA Vstupenky si zakúpite cez Tiketportál alebo 30 minút pred koncertom na mieste. Rezervácie na čísle: 0905 200 500. Príďte si vychutnať neopakovateľný hudobný zážitok v podobe nestarnúcich hviezd a šlágrov. A pozor! Každá žena obdrží po skončení darček v hodnote 10 EUR!

10.05.2023 13:20 hod

Obec upozorňuje občanov na dodržiavanie VZN č. 1/2019 o chove a držaní psov

Obec upozorňuje občanov na dodržiavanie VZN č. 1/2019 o chove a držaní psov. Zodpovednosť za psa má jeho držiteľ, alebo osoba, ktorá ma nad psom dohľad. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. V prípade, že dôjde k útoku psa na osobu, je jeho držiteľ okrem iného povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka oznámiť obci, kde je pes evidovaný.

05.05.2023 15:30 hod

Deň matiek 06.05.2023 o 17:00 /KD Litmanová/

Obec Litmanová pozýva všetkých do kultúrneho domu na oslavu dňa matiek 6.5.2023 so začiatkom o 17.00 hod. Na podujatí vystúpia naši najmenší z Materskej školy v Litmanovej a žiaci Základnej školy v Jarabine. Slávnostný deň ukončíme vystúpením ľudového súboru PUĽS.

28.04.2023 09:00 hod

Slávnosť jari a Furmanské preteky v Nestville Parku

Vážení spoluobčania, Nestville Park Hniezdne v spolupráci s neziskovou orgaruzaciou Spolužitie zrodené z minulosti Vás srdečne pozýva na 9. ročník folklórnych slávností pod názvom Slávnosť jari a Furmanské preteky v Nestville Parku. Slávnosť sa uskutoční v nedeľu 30.4.2023 od 11:00 hod. Uvidíte ukážky ľudových remesiel a vystúpenia folklórnych súborov Javorina, Poľana, Barvinok, Ľubovňan, Majdan Litmanová, Taľár a mnoho ďalších súborov z okolia. Súčasťou podujatia bude jedinečný koncert skupiny Koňare. Môžete sa tešiť aj na preteky konských záprahov, kde sa predstavia furmani z celého Slovenska. Spestrením folklórnej slávnosti bude súťaž o titul „Nositeľ Tradícii" kde si zmerajú silu obce z nášho regiónu a každá z nich bude variť svoje tradičné jedlo a prezentovať históriu a krásu svojej obce. Príďte podporiť svoju obec a pomôžte jej vyhrať hodnotné ceny ! Nenechajte si ujsť nezabudnuteľné zážitky a prežite príjemný deň 30. apríla v Nestville Parku.

26.04.2023 09:00 hod

Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. uskutoční v obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

Staré a nefunkčné práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie, televízory, rádia, počítače, tlačiarne, kalkulačky, vysávače, žehličky, fritézy, hriankovače, svietidlá, autobatérie, batérie, rôzne malé domáce elektrospotrebiče, telefónne prístroje, mobily, vŕtačky, kosačky (iba elektrické, nie benzínové), a mnoho iných veľkých aj malých nefunkčných elektrospotrebičov netreba nikde nosiť. Prosíme Vás, aby ste nefunkčné elektrické spotrebiče nechali na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou. Zvoz sa uskutoční: 28. 4. 2023 o 10:00 hod. Upozornenie: Elektroodpad vyložený po tomto čase bude odvezený až v najbližšom termíne zberu. Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Ďakujeme, že sa staráte o čistotu životného prostredia.

17.04.2023 16:30 hod

Orálna vakcinácia líšok proti besnote - jarná kampaň 2023

V termíne od 17. apríla až do 05. mája 2023 bude vykonaná orálna vakcinácia líšok proti besnote. Vakcinačné návnady budú pokladane lietadlami, sú červenohnedej farby, guľatého alebo hranatého tvaru, pevnej konzistencie. Vo vnútri návnady je uložená plastiková tobolka obsahujúce vakcinačnú látku. Obsah tobolky je načervenavej farby a tobolka je označená viacjazyčnou potlačou „Pozor - vakcína proti besnote“. Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Určité nebezpečenstvo predstavuje iba priamy kontakt vakcinačnej látky so sliznicou očí, úst, nosa a pod. Preto prosíme občanov, hlavne deti, aby sa vakcinačných návnad nedotýkali, nezbierali ich a v čase vakcinácie nevodili do lesa psov. Pri náleze vakcinačnej návnady nemanipulujte s ňou a urýchlene opustite miesto nálezu z dôvodu minimalizácie pachovej stopy, ktorá by mohla líšku odradiť o príjmu vakcinačnej návnady. V prípade kontaktu vakcinačnej návnady so sliznicou úst, nosa alebo očí je potrebné ihneď vyhľadať lekárske ošetrenie. Pri kontakte rúk s očkovacou látkou je potrebné ruky dôkladne umyť vodou a mydlom. Viac informácií na webovej stránke obce: https://www.litmanova.sk/uradna-tabula?p=1&detail=1642&count=10 Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa

13.04.2023 17:40 hod

Východoslovenská distribučná, a.s. - Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s. - Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Dňa 17. apríla 2023 od 08:30 hod. do 16:00 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny. Dotkne sa to týchto odberných miest (súpisných čísiel): číslo domu 1 až 10, 113, 115 až 125, 189 až 193, 198, 205 až 207,217,218.

31.03.2023 11:30 hod

Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová prijme do pracovného pomeru pracovníka na sezónu - dojenie oviec

Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová prijme do pracovného pomeru pracovníka na sezónu - dojenie oviec. Prax v oblasti je výhodou. V prípade záujmu sa zastavte v kancelárii RD MAJDAN Litmanová.